Nikoismusic.com Common questions Co je procenta v Excelu?

Co je procenta v Excelu?

Co je procenta v Excelu?

Procenta v Excel 1 Úvodem do procent. Na školeních (emailech) jsou časté dotazy na výpočty procent v Excel. Proto jsem sepsal tento článek,… 2 Teoretické základy. Procenta jsou jen jiný způsob, jak vyjádřit poměrnou část z celku. Takto můžete pomocí celého čísla… 3 Formátování procent. Aneb zápis 10% a 0,1 je naprosto shodný. Pro použití v některých funkcích je nutno… More

Jak naformátovat procenta?

Formát procent vždy číslo nebo výsledek vzorce vynásobí * 100 a přidá nakonec symbol %. 0,5 naformátovné na procenta je 50 %, číslo 0,01 je 1% a číslo 1 je v procentech 100%. Symbol % je někdy nutné napsat i přímo z klávesnice.

Co je funkce svyhledat V Excelu?

Článek přináší přehled praktických a často používaných funkcí, na které se nás na školeních Excelu pravidelně dotazujete. Znalost většiny zde uváděných funkcí by měla být samozřejmostí. Funkce SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP) je funkce, která dokáže dohledat k určité hodnotě doplňující informace ze souhrnné tabulky.