Nikoismusic.com Popular articles Wat doet AREI?

Wat doet AREI?

Wat doet AREI?

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) Het is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Bovendien bepaalt het welke de specifieke voorschriften zijn met betrekking tot bepaalde oude elektrische installaties.

Wat is AREI keuringsattest?

De AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Wie mag werken aan elektrische installaties?

Bekwaamheden. Niet iedereen mag werken uitvoeren aan elektrische installaties. De bekwaamheid van personen wordt aangeduid met de letters BA en een cijfer gaande van 1 tot 5. Enkel personen met een kwalificatie BA4 of BA5 mogen aan een elektrische installatie werken.

Hoe verloopt een elektrische keuring?

Bij een keuring van uw elektriciteit gaat een keurder ter plaatse na of uw elektrische installatie veilig is. Een keuring duurt één tot vier uur, afhankelijk van de grootte van de installatie. De keurder vraagt naar uw elektriciteitsschema en de legende. Hij kijkt na of de documentatie volledig en correct is.

Wat doet keurder zonnepanelen?

De keurder overloopt de verschillende punten uit het AREI waaraan uw installatie moet voldoen. Indien alles correct geïnstalleerd werd en er geen inbreuken zijn, mogen de zonnepanelen worden opgestart. De keurder bezorgt u na afloop van de keuring een AREI-keuringsverslag.

Waar vind ik mijn AREI-keuring?

Meer informatie over de AREI-keuring vind je op www.vlaanderen.be/de-arei-keuring-van-uw-zonnepanelen. Je installateur kan je doorverwijzen naar een erkend keuringsorganisme of je kan de lijst met erkende keuringsorganismen raadplegen.

Wat indien elektriciteit niet conform?

Is je elektrische installatie niet conform? Dan moet je ervoor zorgen dat je defecte toestellen, zekeringen, stopcontacten en kabels binnen de wettelijke termijn vernieuwt. Welke herstellingswerken je precies moet laten uitvoeren, het liefst door een elektricien, hangt af van de reden van de afkeuring.