Nikoismusic.com Blog Wat kan een voorlopig bewindvoerder doen?

Wat kan een voorlopig bewindvoerder doen?

Wat kan een voorlopig bewindvoerder doen?

Een voorlopige bewindvoerder kan aangesteld worden om het beheer van het inkomen en de goederen van een persoon geheel of ten dele waar te nemen, wanneer deze hiertoe niet meer zelf de nodige geestesvermogens heeft, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een handicap.

Hoe verloopt bewindvoering?

AANSTELLING VAN DE BEWINDVOERDER De vrederechter stelt bij voorkeur een bewindvoerder uit de familie aan. Wanneer dit niet opportuun is, kan hij een professionele bewindvoerder aanstellen, meestal een advocaat. De bewindvoerder heeft acht dagen de tijd om zijn opdracht te aanvaarden of te weigeren.

Wat houdt een Zorgvolmacht in?

Met een zorgvolmacht geeft het de betrokken persoon die wil anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen over zijn vermogen of zelfs van zijn persoon.

Wat betekent voorlopige bewindvoerder?

Voorlopig bewind betekent dat een persoon niet meer zelf zijn eigen inkomen en uitgaven mag beheren. Het voordeel van voorlopig bewind is dat de persoon die onder voorlopig bewind is geplaatst, beschermd is: hij of zij mag geen onverantwoorde uitgaven meer doen.

Hoe lang duurt een aanvraag bewindvoering?

Momenteel duurt het enkele maanden gerekend vanaf het moment dat de aanvraag (compleet) wordt ingediend. Dat verschilt wel wat per rechtbank. Soms is het, als bewindvoering nodig is, mogelijk dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen.